فایل های دسته بندی دام و طیور - صفحه 1

طرح توجیهی پرورش گاو شیری

در این طرح پرورش گاو شیری با ظرفیت 50 راس گاو شیری می باشد در این طرح 14 نفر مستقیما مشغول به کار هستند که ارائه کننده طرح شیر مورد نیاز منطقه را تامین می کند

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرواربندی گوساله

طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل