فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

طرح توجیهی فنی- مالی و اقتصادی کشت و پرورش گیاهان دارویی و صنعتی

با تووجه به اثرات داروئی گیاهان مختلف در سطح جامع می توان بخش وسیعی را تحت پوشش قرار دهد و نظر به این که اثرات ومضرات جانبی به مانند داروهای شیمیایی را ندارد تمرکز روی این حوزه فعالیت می تواند با هزینه کم از یک طرف، سود کلان از طرف دیگر کمک به به بهبود وضع طبیعی جامعه نمود.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی فراوری و بسته بندی انواع میوه

توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور و خصوصا محصولات باغی تولیدی ایران علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب یا بروز فساد ناشی از شرایط نامناسب نگهداری و حمل نتواند به بازارهای جهانی راه یابد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه

در حال حاضر گل و گیاه جایگاه خود را در کشور بازیافته و در سالیان اخیر تولید آن مانند سایر دنیا از حالت سنتی خارج شده و به صورت فعالیتی تجاری در آمده است

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای

موضوع اصلی کسب وکار تولید وپرورش قارچ خوراکی می باشد ومحصولات اصلی این شرکت تولید قارچ خوراکی دکمه ای است هدف اصلی از تولید قارچ عرضه این محصولات با قیمت مناسب ونزدیک به قدرت خرید مردم میباشد

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای

نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روز افزون شهر ها و مناطق صنعتی از سوی دیگر ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید. بنابراین تولید صیفی جات گلخانه یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می باشد

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل