فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 1

طرح توجیهی مهد کودک

افزایش مشارکت بانوان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و حضور بیشتر این قشر جامعه در محیط های کاری خارج از منزل باعث کاهش ساعات حضور ماداران در محیط خانه و به تبع آن عدم وجود امکان مراقبت از کودکان توسط مادر می شود.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در رشته های مدیریت

رسالت و ماموریت ایجاد این طرح تهیه و تدارک امکانات و منابع بهینه خدمات رسانی آموزش(تئوریهای عملی در زمینه های مدیریت، حسابداری،کامپیوتر، زبان در مقاطع مختلف) بصورت بهینه و کاملا کاربردی در جامعه ناحیه مورد مطالعه می باشد.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل