فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

پاورپوینت آموزش کار با GPS

GPS سیستم تعیین مختصات جهانی از جمله دانشها و تکنولوژیهای عصر فضاست که عمده ترین کاربرد آن درعلوم نظامی وعلوم تهیه نقشه ونقشه برداری است.این سیستم برمبنای علم ژئودوزی عمل منماید که این علم برپایه علوم پایه ریاضیات، فزیک وعلوم کامپیوتر متکی است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل