فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

مقاله ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی

تغيير، يکي از بزرگترين خصوصيات سازمانها و موسسات در حوزه رقابتي امروز است .چابکي توانايي سازمان براي تغيير است تا فرصتهايي را که براساس اين تغيير ايجاد مي‌شود مورد بهره برداري قرار دهد.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل