پایش و ارزیابی شدت ، مدت و گستره خشکسالی اخیر استان آذربا یجان غربی بااستفاده از شاخصهای اقلیمی

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
در جهت تعریف دقیق و ارزیابی کمی خشکسالی ، نمایه ها و مدلهای متنوعی ارایه شده است روشهای مختلفی در دنیا برای ارزیابی شدت و گستردگی خشکسالی مورد استفاده قرار میگیرد که در این تحقیق برای بررسی درجه بندی شدت ، مدت وگستردگی خشکسالی در استان آذربایجان غربی با سه روش ، معیار بارندگی سالانه (SIAP) (موردی ارومیه)و شاخص های درصد از نرمال((PNPI و دهکها(DPI) در سطح استان استفاده شده است. [1که معیار اولی در بازه زمانی سالانه جهت تعیین جایگاه شدیدترین خشکسالی سالهای گذشته ومقایسه آن با سال زراعی جاری و دومعیار دیگر در مقیاس زمانی ماهانه جهت پهنه بندی استان از نظر شدتهای خشکسالی و گستردگی آن مقایسه و بررسی گردید. برای این منظور ابتدا از آمار بارندگی یک دوره 46 ساله ایستگاه سینوپتیک ارومیه در مقیاس زمانی سالانه با بکار گیری شاخص siap انجام شد. سپس با استفاده از دو نمایه دیگر از آمار بارندگی ماهانه یک دوره آماری 25 ساله 16 ایستگاه سینوپتیک فعا ل و مقایسه آن با وضعیت خشکسالی سال زراعی جاری انجام شد. ارزش کاربری این شاخصها را به منظور کمی کردن ) quantity) مولفه های خشکسالی در استان ارائه شده است.
در این مطالعه مبنای انتخاب ایستگاه های هواشناسی اعم از سینوپتیک، اقلیم شناسی طول دوره آماری ، پیوسته بودن(عدم خلاء آماری) و موقعیت توزیع مناسب ایستگاههاه ملاک قرار گرفته است. شکل (5) پراکندگی و نوع ایستگاه های مورد مطالعه را نشان می دهد به منظور افزایش دقت عملیات و بکار بردن آمار واقعی از آمار سازی خودداری شده است. همچنین برای بررسی همگنی داده ها از آزمونRun Test استفاده گردید و از همگنی آنها اطمینان حاصل شد.
12 صفحه
word
دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 750 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:4,360 کیلوبایت

 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    word