مقاله بررسي تغيير اقليم اروميه طي پنجاه سال گذشته

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
تغيير اقليم يكي از معضلات كنوني جامعه بشري است و تهديد و بلائي براي سياره زمين به شمار مي آيد. تغييرات آب و هوائي جديد عمدتا متاثر از افزايش فزاينده دي اكسيد كربن و بعضي گازهاي نادر گلخانه¬اي در اتمسفر است. براي بررسي تغييرات اقليمي از 50 سال آمار هواشناسي ايستگاه سینوپتیک اروميه از سال 1950 تا پايان سال 2000 ميلادي استفاده گرديد. ميزان تغيير در متغيرهاي مربوط به دما و بارندگي و ساعات آفتابی با روش رگرسيون خطي ساده مورد مقايسه قرار گرفت.
براي بررسي تغييرات اقليم در اروميه آمار ماهانه هواشناسي مربوط به يك دوره 50ساله يعني از 1950 تا پايان سال 2000 ايستگاه هواشناسي اروميه غرب با عرض جغرافيايي 37 درجه و 32 دقيقه و طول جغرافيايي 45 درجه و 5 دقيقه و ارتفاع 9/1315 متري ازسطح دريا گردآوري شد. اين آمار شامل حداقل و حداكثر دما، تعداد ساعات آفتابي و بارندگي بود.با استفاده از برنامه SAS (سلطاني.1381)، ميزان تغيير در متغيرهاي تعداد ساعات آفتابی، دما و بارندگي محاسبه شد. اين متغيرها عبارت بودند از : 1) ميانگين تعداد ساعات آفتابی، 2) ميانگين حداكثر دماي روزانه بر حسب درجه سانتي گراد، 3) ميانگين حداقل دماي روزانه بر حسب درجه سانتي گراد، 4) كل بارندكي برحسب ميلي متر. ميزان تغيير در متغيرهاي نامبرده براي هر ماه و سال به طور جداگانه تعيين گرديد. بدين منظور از تجزيه رگرسيون استفاده شد. مدل رگرسيون مورد استفادهY=a+bx بود كه درآن Y متغير مورد نظر، a عرض از مبداء، b شيب خط رگرسيون و x سال هستند. بدين ترتيب ضريب b يعني شيب خط رگرسيون، شدت و جهت تغيير در متغير مورد نظر را به ازاي هر سال گذشت زمان از سال 1950 به بعد را نشان خواهد داد.
دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 1365 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:110 کیلوبایت

 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    word